Вимоги до макетів в друк


Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів Технічні вимоги до макетів

Розмір:
Дообрізний розмір:
Відступ від края:
Кольорова модель: